Защита на личните данни

ELKOM-VMV.BG разбира важността на запазване на Вашите лични данни.

Какво препоръчва ELKOM-VMV.BG:

Пазете в тайна Вашата парола!

  • Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви;
  • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
  • Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;
  • Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

Автентичните e-mail-и на ELKOM-VMV.BG са тези, изпратени чрез електронна поща от адрес “elkom_vmv@abv.bg
Не са автентични и-мейли от ELKOM-VMV.BG, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от ELKOM-VMV.BG.bg
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “ELKOM-VMV.BG“,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от ELKOM-VMV.BG.

Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този сайта, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на ELKOM-VMV.BG, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от международните закони за авторското право и базите данни.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на ELKOM-VMV.BG.
Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на ELKOM-VMV.BG.
ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на сайта, без изричното писмено съгласие на ELKOM-VMV.BG.