Общи условия за ползване

1. Съдържание

Съдържанието на интернет сайта www.elkom-vmv.bg, включително текст, изображения, мултимедийно съдържание, дизайн и всяка друга информация е собственост на търговеца. Уважаеми клиенти, моля имайте впредвид , че производителя си запазва правото да променя цвета на артикула и снимката, може да не отговаря по цвят на наличните артикули в момента. Потребителите нямат право да копират, модифицират, прехвърлят и да използват с комерсиална цел никакво съдържание от интернет страниците на www.elkom-vmv.bg, без изричното писмено съгласие на собственика.

2. Поверителност на личните данни

 Търговецът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защитата на информацията за потребителите, освен в случаите на технически неизправности, или злоумишлени действия на трети лица, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни с лична информация.

С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и използвана по предвидения в тях и в закона ред.Търговецът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.