Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Компанията, отговорна за сигурността и неприкосновеността на личните Ви данни (Администратор на лични данни), обработвани във връзка с този уебсайт, е „Елком-ВМВ“ ЕООД

Ние се ангажираме да защитаваме поверителността и сигурността на Вашата лична информация. За връзка с нас, моля посетете страницата с „контакти“.

 

Нашият ангажимент към Вашата поверителност

 • Имате право да знаете как събираме и използваме информацията Ви. За повече подробности, моля, отделете малко време, за да прочетете как правим това по-долу.
 • Събираме само информацията, от която се нуждаем, за да можем да Ви информираме за нещата, които са важни за вас, както и за правилното функциониране на уебсайта ни.
 • Вашите лични данни ще бъдат използвани от нас само за описаните по-долу цели.
 • Имате притеснения? Искате ли да се свържете с нас? Няма проблем, изпратете имейл до екипа ни по защита на личните данни на адрес office@gdpr-bg.eu.

 

Видове лични данни, които съхраняваме

В описанието по-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас:

Лични данни за контакт:

Име;

Имейл;

Телефон;

Всяка комуникация с нас, в която ни предоставяте друга лична информация.

За какво ги събираме:

За да се свържем със Вас във връзка с поискани продукти или услуги;

За да отговорим на всички запитвания, които имате;

За да организираме връзката си с Вас.

Каква е законната основа за използване на тези данни:

Преддоговорни отношения: обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

Законово задължение: когато получим искане във връзка с Вашите права, за нас възниква законово задължение да отговорим на това искане, както и за доказване на изпълнението на това задължение;

Легитимен интерес: имаме законен интерес да отговорим на Вашите запитвания;

Излишна информация: в случай, че получим Ваши лични данни, които не са необходими за целите на преддоговорните отношения, отговаряне на запитвания или за изпълнение на законово задължение, те ще бъдат незабавно унищожени.

Каква е законната основа за използване: Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели.

 

Събиране  на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като поискате оферта или изпратите запитване, чрез формата за контакт; или
 • косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

 

 

Използване на Вашите лични данни

Ще използваме Вашите лични данни, само когато тази дейност е законосъобразна.

 

Не желаете да  ни предоставите личната си информация

Винаги контролирате информацията си. Ако не искате да получите подробности за нашите продукти и услуги, ние ще уважаваме Вашето желание. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определена ключова информация, няма да можем да се свържем с Вас.

 

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

Няма да направим това. Ще използваме Вашите лични данни само, за описаните в настоящата политика цели.

 

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата);
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели;
 • в съответствие с нашите инструкции.

Също така, когато е необходимо, ще трябва да споделяме Вашата лична информация с надзорни органи или да спазваме други законови задължения.

 

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при едно предполагаемо нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

 

Задържане на личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо

Ние ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали.

Може да се наложи да го запазим и за други цели, включително за удовлетворяване на всички правни, счетоводни или отчетни изисквания.

След като вече не възнамерявате да сключите договор с нас и ни уведомите за това, ние ще унищожим по сигурен начин личната Ви информация в съответствие с правилата ни за съхранение на данни.

 

Актуалност на личната Ви информация

Важно е личната информация, която имаме за Вас, да е точна и актуална. Моля, информирайте ни, ако Вашата лична информация се промени.

 

Упражняване на законните ви права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване
 • Прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна.

Ако искате да упражните някое от по-горе описаните права, моля, свържете се с нас.

Може да се наложи да поискаме от Вас допълнителна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме упражняването на Вашите права. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личната информация не се разкрива на никое лице, което няма право да я получи.

 

Също така, имате правото по всяко време да подадете жалба до надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни. Ако искате подробна информация за Вашите права, защитата на Вашата лична информация, с какво се занимава Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и как тя може да Ви помогне да защитите вашите лични данни, моля посетете https://www.cpdp.bg/.

 

Използване на „бисквитки“

Вие можете да приемете използването на „бисквитки“, когато посещавате нашия уебсайт:

 • за първи път;
 • след като изтриете „бисквитките“ във Вашия браузър или от твърдия диск на вашия компютър (за нашите системи това обикновено означава, че посещавате нашия уеб сайт за първи път и ще бъдете помолени да се съгласите отново с използването им).

„Бисквитка“ е малък файл с букви и цифри, които съхраняваме в браузъра или твърдия диск на Вашия компютър. „Бисквитките“ съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на вашия компютър.

Използваме следните видове „бисквитки“:

 • Строго необходими бисквитки: Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за функционирането на нашия уеб сайт.
 • Статистически „бисквитки“: Тези „бисквитки“ събират информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ не събират информация, която Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, се агрегира и следователно е анонимна. Използва се само за подобряване на функционирането на нашия уеб сайт.

Промени в тази политика за поверителност

Възможно е настоящата политика да бъде актуализирана периодично, за да отразяваме точно как събираме и използваме Вашите лични данни.