Защо гипсокартон?

Т.нар. „Сухо строителство” придоби голяма известност през последните години. Могат да бъдат изброени множество причини по този повод, но едно от предимствата на сухото строителство е с най-голям приоритет – бързото и лесно ремонтиране на стари сгради и помещения.

В системите за сухо строителство има определен брой елемента, сред които с най-голяма важност е гипсокартона. Той е плоскост на гипсова основа и се използва за изграждане на  преградни стени, окачени тавани и други. Видовете гипсокартон са следните: обикновен, водоустойчив и пожароустойчив. Дори и обикновения гипсокартон притежава редица характеристики, поради които той е много търсен. Той е   добра основа за боядисване и поставяне на тапети. Вследствие своята порьозност, гипсокартона е с много добра паропропускливост и е отличен регулатор на климата в стаята. За строителите строенето с гипсокартон означава икономия на безценно време и енергия, защото плоскостите са с малко тегло. Могат да бъдат изброени още много предимства като това, че е екологичен и в продължение на дълъг период съхранява своите качества.

Системите за сухо строителство са много добро решение за ремонт на стари постройки и помещения с дървен гредоред, при което конструкцията не се натоварва повече от необходимото и няма мокри процеси, характерни за традиционното строителство. Поради отсъстващата строителна влажност, само няколко часа след прекратяване на боядийската работа в стаите могат да бъдат внесени мебелите и оборудването. Пожароустойчивия гипсокартон гарантира за пожарна безопастност на стаите, в които е използван. В районите с висока земетръсна опастност, прилагането на сухо строителство е препоръчително. По-малките натоварвания, особено, ако са на по-горните етажи, предотвратяват предаването на хоризонтални и вертикални натоварвания върху преградните конструкции. Добро решение за хотели, офиси и други сгради, които се отдават под наем, са стените от гипсокартон, причината е, че са по-тесни от традиционната зидана стена ,водещо до спестяване на ценно място, което може да бъде отдадено под наем. При хотелите по-голямата по този начин осигурена площ може да доведе до увеличаване на броя стаи и апартаменти, както и до повишаване на категорията.

Установяването на сухото строителство като добър вариант на традиционното е вследствие възможността то да се извършва през цялата година. Техническата възможност през цялата година да се извършва строителство, благоприятства по-бързото осъществяване на печалба от инвеститорите и погасяване на кредитите, при взети такива. Сухото строителство е добър избор и при строежа на нови здания. Когато се осъществява строителството на нови сгради изграждането на преградни стени, окачени тавани и предстенни обшивки, намалява нуждата от използването на армировка и бетон с близо 20%.

Въпреки голямото количество информация по отношение на сухото строителство и гипсокартона, често пъти непрофесионалистите се затрудняват да направят избор какъв вид гипсокартон им е необходим, колко да бъде дебелината на плоскостите, ще осигури ли необходимата топло и звукоизолация и т.н. Ако искате професионален съвет за нужните ви материали за сухо строителство се обърнете към строителна борса, след отправяне на запитване, с вас ще осъществи контакт обучен продавач-консултант.

Системите за сухо строителство са добро решение за бързо и лесно ремонтиране на вече изградени сгради. Всеки дом може да бъде уникален с окачените тавани, придобиващи най-разнообразни форми, каквито решат архитекти и дизайнери. Разходите за отопление също намаляват за дългосрочен период.